XII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny

Dnia 5 stycznia 2016 roku w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej i wyłonienie laureatów w XII Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym pod tytułem „Piotruś Pan”. Celem konkursu było przedstawienie różnorodnych ilustracji rozwijających mowę, wzbogacających słownik i stymulujących prawidłową artykulację różnych głosek.
Do konkursu przystąpili następujący uczniowie z naszej szkoły:
– Bartosz Gołdyn,
– Maciej Dąbek,
– Janusz Szymański,
– Aleksandra Dąbek,
– Zuzanna Gołdyn,
– Filip Flejszman.
Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, które wręczyła p. Marta Dąbek – opiekun konkursu.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES