Halloween

W dniu 31 października 2012 r. w naszej szkole w ramach cyklu „Spotkania z kulturą krajów anglojęzycznych” odbyła się akcja poświęcona świętu Haloween przygotowana prze d Elwirę Jeglińską – nauczycielkę języka angielskiego wraz z uczniami naszej szkoły.
Haloween to uroczysość, która jet kultywowana w większości krajów anglojęzycznych, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Święto to wywodzi się najprawdopodobniej z celtyckiego obrządku Samhain, które wiązano z zacieraniem się granicy między światem ludzi żyjących i zmarłych. W celu odsraszania złych duchów 31 października ubierano się w maski, a ganki ozdabiano wykonanymi z brukwi lub rzepy lampionami. Z czasem ww. rośliny zasąpiła wydążona dynia.

Więcej w załączniku…